Inici > Learning Center > Informació Learning Center

Informació Learning Center

SIGMA Software Factory Learning Center és el règim de formació implantat actualment a SIGMA Gestión Universitaria des de 2009 destinat als alumnes de cicles superiors d'informàtica de formació professional.

L’objectiu és captar talent formant nous professionals amb els valors que la companyia busca en les persones que integren la família de SIGMA (responsabilitat, compromís, treball en equip, creixement personal i motivació).

Les pràctiques es desenvolupen en un àmbit de treball en equip, on cadascun dels estudiants en pràctiques interacciona constantment amb la resta del grup. Els estudiants que estan en pràctiques en el Learning Center creixen seguint una metodologia i aprenent a prendre decisions. És molt important que evolucionin sent creatius mentre segueixen unes directrius sobre el que suposa treballar en un projecte en equip, tot promogut dins un entorn Open Source amb base en la distribució Linux Kubuntu.

L'èxit del projecte ha quedat reflexat en els altíssims nivells de satisfacció obtinguts, permetent-nos ampliar la nostra família en 67 persones més i donant-nos prestigi internacional amb l'estudi del cas d'èxit (ID: G00213299) del Learning Center de la consultora americana Gartner Inc.

El següent gràfic mostra el cicle de vida de l'estudiant dins de les pràctiques.



Contingut de las pràcticas

AEl pla de pràctiques desenvolupat completa les 330 hores pràctiques enfocades al coneixement de les eines i frameworks de desenvolupament estàndards utilitzats a SIGMA.

BLes pràctiques es completen per formació externa impartida per professors universitaris, incloent el desenvolupament d'habilitats tant tècniques com de desenvolupament professional.

CDurant el desenvolupament de les pràctiques es realitzaran implementacions de petits evolutius i modificacions sobre productes reals, tot i que no dins d'un escenari de producció.

 És necessari tenir coneixements JAVA per al correcte desenvolupament de les pràctiques.