Inici > Training Program

Training Program

 
 

El Training Program és la fulla de ruta del pla de formació i està formada per tres fases diferenciades que s’abordaran al llarg de les 330h destinades a les pràctiques. En cadascun dels mòduls en els que està dividida cada fase hi ha formacions teòriques i diversos nivells d'exercicis pràctics per a que sigui l'estudiant el fixi el seu nivell d'evolució.


Fase d'Iniciació

S'engloben les formacions destinades a introduir l'alumne en les eines i dinàmiques de treball d'empresa juntament amb les bases per a que puguin progressar com són les formacions del Frontend, la de Javascript + JQuery i la de generació de llitats mitjançant XML-XSLT.


Fase d'Ampliació

Formació de l'alumne en els frameworks de SCS, USES, FS3 (Spring+Hibernate+Icefaces) i eines de producció (Selenium, jUnit, test regressiu, Sonar y Hudson). A més a més, ampliem o reforcem els seus coneixements en JAVA amb una formació que realitza una professora universitària de l'escola universitària Gimbernat. En aquesta fase està molt present l'escola universitària Gimbernat, ja que també realitzen les formacions d'UML, Disseny centrat en l'usuari i de Treball en equip.


Fase de Consolodicació

Un cop assimilats tots els coneixements passem a l'última fase del pla de formació que pretén consolidar els coneixements adquirits durant els anteriors 4 mesos. L'objectiu és que l'alumne aprengui a desenvolupar documents tècnics ja realitzats prèviament, emmarcant l'escenari com si d'un entorn real es tractés. Finalment, es realitza una formació d'ANDROID per introduir al alumne a la programació en dispositius mòbils i així puguin crear les seves pròpies aplicacions.


Com a resum final, el gràfic inferior mostra el camí que traçaran els alumnes en el seu pas pel Learning Center